bglandingtheme_3x_edited.png

YOUTH CO:LAB 2021
WHAT IT TAKES TO LEAVE NO ONE BEHIND

จะเป็นยังไง ถ้าไม่มีใครถูกทิ้ง?

arrow_3x.png

จงตอบคำถามให้ถูกต้อง

1.

ใครมีโอกาสที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุด?

ก. ผู้ชาย
ข. ผู้หญิง
ค. เกย์ หรือ เลสเบี้ยน
ง. คนข้ามเพศ

themeimage1_3x.png

เฉลย

ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีมาแล้ว 29 คน โดยแบ่งตามเพศภาวะได้ดังนี้

ก. ผู้ชาย 28 คน (คิดเป็น 96.5%)
ข. ผู้หญิง 1 คน (คิดเป็น 3.5%)
ค. เกย์ หรือ เลสเบี้ยน 0 คน (คิดเป็น 0%)
ง. คนข้ามเพศ 0 คน (คิดเป็น 0%)


เห็นอะไรจากตัวเลขทั้งหมดนี้หรือเปล่า?

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพรุ่งนี้เราตื่นมาแล้วพบว่าประเทศมีนายกรัฐมนตรีเป็นสตรีข้ามเพศคนแรกของโลก! มีรัฐมนตรีกระทรวงการศึกษาเป็นผู้พิการทางสายตา หรืออาจมีรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมที่นับถือศาสนาพราหมณ์ เชื่อไหมว่าเราสามารถวัดความเป็นประชาธิปไตยได้ง่ายๆ ในสภา ยิ่งตัวแทนของประชาชนมีความหลากหลายมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าเราทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน ‘การกีดกัน’ (Discrimination) ผลักให้คนจำนวนหนึ่งหายไปจากสังคมหลัก ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างเรื่องเพศภาวะ / ศาสนา / อายุ / ชาติพันธุ์ ยิ่งการกีดกันในสังคมมีมากเท่าไหร่ ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดปัญหาตามมามากขึ้นเท่านั้น การเรียนรู้ความแตกต่างในสังคมเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายกว่ามาก แค่ลดอคติในใจลงเท่านั้น

จะเป็นอย่างไรถ้าเรามีนวัตกรรมที่เหนี่ยวนำให้คนในสังคมเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การเลือกปฏิบัติได้?
เราอยากชวนคุณมาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ลดการกีดกัน (Discrimination) ในสังคมไปด้วยกัน!

 

2.

นอกจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดใดต่อไปนี้มีรถไฟฟ้าวิ่งรอบเมือง?

ก. แม่ฮ่องสอน
ข. หนองบัวลำภู
ค. สตูล
ง. พิจิตร

themeimage2_3x.png

เฉลย

รู้ไหมว่านอกจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแล้ว ไม่มีจังหวัดไหนในประเทศไทยเลยนะที่มีขนส่งมวลชนในระบบรถไฟฟ้า พูดให้เห็นภาพก็คือประชากรประมาณ 51.56 ล้านคนไม่มีรถไฟฟ้าในจังหวัดของตัวเอง จากประชากรทั้งหมด 66.18 ล้านคน (ข้อมูลประจำปี 2563) คิดเป็น 77.90% ไม่มีความสะดวกสบายในการเดินทาง

โปรโมชั่นวันนี้ เกิดผิดที่ แถมฟรีความเหลื่อมล้ำ! ระหว่างนุ่นที่บ้านอยู่แถวอุดมสุข และต้องเข้ามาเรียนพิเศษแถวสยาม กับน้ำที่บ้านอยู่ตำบลโพนทัน และต้องเข้ามาเรียนพิเศษในอำเภอเมือง หากทั้ง 2 คนอยากเดินทางโดยขนส่งสาธารณะ คิดว่าใครจะใช้เวลาน้อยกว่า และเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางถูกกว่ากัน

ความเหลื่อมล้ำทางภูมิศาสตร์ (Geography) กำลังเกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ของประเทศ พวกเขาไม่มีรถสาธารณะไปหาหมอเวลาฉุกเฉิน ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากกว่าคนกรุงเทพ ขนาดความแรงของอินเตอร์เน็ตยังสู้ในเมืองใหญ่ไม่ได้ คุณไม่ได้ผิดที่เกิดในเมือง แค่เราไม่อยากให้ลืมว่ายังมีคนอีกมากที่รอคอยขนส่งสาธารณะที่ได้คุณภาพ และเข้าถึง เพื่อลดความยากลำบากในการเดินทาง

จะเป็นอย่างไรถ้าเรามีนวัตกรรมที่ช่วยให้ทุกคนเข้าถึงการเดินทางได้อย่างเท่าเทียม?
เราอยากชวนคุณมาสร้างสรรรค์นวัตกรรมที่ช่วยให้ทุกคนเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานโอกาสอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใด!

 

3.

หากสมชายไม่มีสมาร์ทโฟนเพื่อเข้าถึงบริการต่างๆ ของรัฐผ่าน
แอพลิเคชั่น สมชายควรจะ

ก. เก็บเงินซื้อ เพราะจะได้รับบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
ข. เก็บเงินซื้อ เป็นสิ่งจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ค. ไม่ต้องซื้อ ให้คนในครอบครัวจัดการให้แทน
ง. ไม่ต้องซื้อ ให้ผู้ใหญ่บ้านจัดการให้แทน

themeimage3_3x.png

เฉลย

ตามสถิติ จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนมากที่สุดในประเทศไทย พวกเขามีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 23,000 บาทต่อปี* หรือเดือนละประมาณ 1,916 บาท ในขณะที่สมาร์ทโฟนซึ่งสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ จากรัฐผ่านแอพลิเคชั่น มีราคาเฉลี่ยตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป 

ส่วนคนที่มีโทรศัพท์มือถือ ร้อยละ 30.4 เป็นเพียงระบบฟีเจอร์โฟน หรือโทรศัพท์มือถือระดับกลาง ซึ่งไม่ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟน
ก็ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการเหล่านี้ได้เหมือนกัน

*ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปี 2561

การเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่โลกดิจิทัลเป็นสิ่งที่ทุกประเทศต้องทำอย่างปฏิเสธไม่ได้ เพราะเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ ได้จริง และสามารถเก็บข้อมูลของประชากรในประเทศได้อย่างเป็นระบบยิ่งขึ้น แต่แน่ใจใช่ไหมว่าตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วที่จะกระโจนตัวเองลงสู่แพลตฟอร์มใหม่ เราไม่ได้ลืมใครไว้จริงหรือเปล่า?

บางครั้งการจัดการของรัฐ (Governance) ก็ไม่ได้ครอบคลุมคนทั้งประเทศ ถึงแม้คนส่วนใหญ่จะเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานได้แล้ว แต่ก็ยังมีประชากรที่ตกหล่นจากระบบอีกจำนวนไม่น้อย ถ้าเดี๋ยวนี้การคิดนวัตกรรมใหม่ๆ ต้องแคร์ประสบการณ์ของผู้ใช้ ก็น่าจะเป็นโอกาสดีที่เราทุกคนจะได้ทำความเข้าใจประชากรอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังทุกข์ใจอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ และโลกที่พวกเขาเกือบจะก้าวตามไม่ทันแล้ว ไปด้วยกันหลายๆ คนสนุกกว่ากันเยอะ

จะเป็นอย่างไรถ้าเรามีนวัตกรรมที่พัฒนาบริการสาธารณะให้เข้าถึงและตอบโจทย์ชีวิตทุกคน?
เราอยากชวนคุณมาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ทำให้ทุกคนเข้าถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ!

 

4.

สถานประกอบการประเภทใด ควรจ่ายค่าแรงขั้นต่ำให้กับแรงงานของตัวเอง?

ก. ร้านอาหาร เพราะเป็นงานที่หนัก
ข. โรงงานเย็บผ้า เพราะเป็นงานฝีมือที่ละเอียด
ค. บริษัทรับเหมาก่อสร้าง เพราะเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง
ง. สถานบันเทิง เพราะเป็นงานที่เลิกดึก

themeimage4_3x.png

เฉลย

ลูกจ้างทุกคนมีสิทธิได้รับค่าแรงขั้นต่ำวันละ 313 บาท อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เคยสงสัยไหมว่าทำไมผู้มีรายได้น้อยบางคนถึงมีรูปร่างอ้วน จนเราไม่อยากจะเชื่อว่าเขาจะจนจริงๆ ก็เพราะความจนนั่นละทำให้เขาไม่สามารถเข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์ราคาแพงได้ และไม่เหลือเวลาที่จะสนใจสุขภาพตัวเอง เพราะต้องกรำงานหาเงินเพื่อนำมาใช้จ่ายในครอบครัวเดือนชนเดือน

เชื่อไหมว่ายังมีคนอีกจำนวนมากที่ได้ค่าจ้างน้อยกว่าเรทค่าแรงขั้นต่ำ พวกเขาถูกทอดทิ้งจากระบบเศรษฐกิจ (Socio-economic status) ที่แทบจะมองไม่เห็นการมีอยู่ของคนกลุ่มนี้เลยด้วยซ้ำ ลดทอนความเป็นมนุษย์ด้วยค่าจ้างแสนถูก บ้านหลังนี้ที่เราอยู่ อาหารจานนั้นที่เรากิน อาจแฝงไปด้วยความยากลำบากในการใช้ชีวิต พวกเขาอาจวิ่งกลับบ้านในวันฝนพรำแทนที่จะโดยสารรถสาธารณะ เพราะกลัวจะมีเงินไม่พอไปซื้ออย่างอื่นที่สำคัญกว่า 

จะเป็นอย่างไรถ้าเรามีนวัตกรรมที่ช่วยสร้างพื้นที่ในการสร้างงานที่มีคุณค่าที่เหมาะสมกับทุกคน?
เราอยากชวนคุณมาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง!

 

5.

ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศข้อใดที่สร้างความยากลำบากในการใช้ชีวิตต่อคนจนเมืองเสมอ?

ก. ฝุ่นละอองในอากาศ
ข. น้ำท่วมฉับพลัน
ค. แผ่นดินไหว
ง. ลูกเห็บ และพายุ

themeimage5_3x.png

เฉลย

ไม่ใช่ทุกคนจะมีเงินมากพอซื้อแมสก์ป้องกันฝุ่น pm 2.5 ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีบ้านยกสูงเหนือระดับน้ำเวลาฝนตกหนัก และยังมีอีกหลายคนที่สร้างบ้านของตัวเองด้วยแผ่นสังกะสี ฟิวเจอร์บอร์ด และวัสดุรีไซเคิลที่พอจะหาได้แบบไม่ต้องใช้เงินมาก พวกเขาคือคนกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ความไม่พร้อมที่เขาไม่ได้เลือกเอง และน้อยคนจะมองเห็น

คนจนเมืองคืออีกหนึ่งกลุ่มเปราะบาง (Fragility) ที่มักได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างไม่ทันตั้งตัว (Shocks) และไม่มีทางช้อยส์อื่นให้เลือก ถึงแม้ว่าบางปัญหาจะเกิดจากการกระทำร่วมกันของทุกคนในพื้นที่ก็ตาม คนจนเมืองคือกลุ่มผู้ขาดแคลนในทุกมิติ ทั้งรายได้ โอกาส และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่มักจะถูกลดทอนโดยคนที่อาศัยร่วมในสังคมเดียวกัน

เราสามารถจำแนกคนจนเมืองได้ออกเป็นหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มคนจนเชิงรายได้ / กลุ่มชุมชนดั้งเดิมในพื้นที่ / กลุ่มแรงงานที่ย้ายเข้ามาในพื้นที่ และกลุ่มคนชายขอบ พวกเขาทั้งหมดล้วนเชื่อมโยงกับความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาเมือง เป็นแรงงานสำคัญที่ช่วยสร้างความเจริญ แต่กลับเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ ของรัฐได้อย่างยากลำบาก

จะเป็นอย่างไรถ้าเรามีนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของมนุษย์โดยไม่ประนีประนอมความสมดุลของธรรมชาติ?
เราอยากชวนคุณมาสร้างนวัตกรรมที่เหนี่ยวนำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์เพื่อร่วมกันรักษาสมดุลโลก!

6.

อะไรคือสิ่งที่ถูกต้องสำหรับการเล่น ‘เกมซ่อนหา’?

ก. หาเพื่อนทุกคนให้เจอ

themeimage6_3x.png

เฉลย

ใช้แล้ว คำตอบมีเพียงข้อเดียว หาทุกคนให้เจอก่อนกลับบ้าน

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเพื่อนของคุณชวนเล่นซ่อนหา แต่เปลี่ยนไปเล่นเกมอื่นกลางคันทั้งที่ยังหาคุณไม่เจอ ไม่ว่าเกมนี้จะไม่สนุกอย่างที่คิด หรือคุณจะมีสกิลการเล่นซ่อนหาที่ไม่เก่งเลย แต่ก็ไม่ควรมีใครในกลุ่มถูกเพื่อนคนที่เหลือลืมทิ้งไว้อย่างน่าเศร้า เพราะทุกวันนี้มนุษย์ทุกคนถูกลืมได้อย่างไม่มีเงื่อนไขอยู่แล้ว

ในเมื่อการถูกลืมไม่จำกัดเพศ วัย ศาสนา ชาติพันธุ์ หรือสถานะใดๆ นั่นหมายความว่าทุกวันนี้มีคนตกขบวนรถไฟแห่งความหวังไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม คงจะน่าเสียดายที่เราต้องทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อผลักสังคมให้ก้าวไปข้างหน้าในทุกวัน การพัฒนาอย่างยั่งยืนก็เหมือนการปรับปรุงเกมซ่อนหาให้เล่นได้ทุกคนอย่างสนุกสนาน ไม่ว่าเพื่อนในกลุ่มจะแตกต่างกันแค่ไหนก็ตาม เราก็จะโอบอุ้มทุกคน เล่นตามกติกาเพื่อให้เกมดำเนินไปจนสิ้นสุดโดยการหาทุกคนให้เจอ เช่นเดียวกับนวัตกรรมทางสังคมที่เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำหรับแก้ปัญหาในหลายมิติ เพราะถ้าหากเรายังปล่อยให้มีใครก็ตามถูกทิ้งไว้ สักวันคนนั้นอาจจะเป็นพวกเราก็ได้

 

แม้เราจะเปรียบเปรยสิ่งนี้กับเกม แต่ชีวิตจริงก็ไม่ใช่แค่เกม มีคนมากมายที่ยังถูกทิ้งไว้ข้างหลัง และปัญหามากมายที่รอการแก้ไข โครงการ Youth Co: Lab 2021 จึงชวนคุณมาคิดไอเดียนวัตกรรมเพื่อสังคมที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

หากคุณเป็นเยาวชนอายุระหว่าง 18 - 29 ปี และมีไอเดียการแก้ปัญหาความท้าทายที่กลุ่มเปราะบางต่างๆ ต้องเผชิญ หรือมีไอเดียนวัตกรรมที่จะเข้าถึงและเป็นประโยชน์กับกลุ่มเปราะบาง

 

ส่งไอเดียของคุณมาได้ตั้งแต่วันนี้ - 12 สิงหาคม 2564 มาช่วยกันหาทุกคนให้เจอ และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ได้ที่นี่

คนเมืองมีการคมนาคมที่แสนสะดวก แต่มีพื้นที่สาธารณะน้อยเกินกว่าที่ทุกคนจะสามารถเข้าถึงได้อย่างปลอดภัย

คนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาถูกกีดกันออกจากระบบการเมือง โดยใช้ใบปริญญาเป็นตัวชี้วัด ถึงแม้ว่าเขาจะมีประสบการณ์ที่เรียนรู้มาทั้งชีวิตก็ตาม

เราลืมสังเกตว่าปลาที่เคยกินตัวเล็กลง และหายากขึ้นซึ่งเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ชาวประมงมีรายได้ลดลง และอาจหายไปในที่สุด

เมืองไทยเปิดรับความหลากหลายทางเพศ แต่ยังไม่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียม คู่รักร่วมเพศยังรับผลประโยชน์แทนกันไม่ได้ 

  

footer_3x.png