National Dialogue 

Social Innovation Platform for Youth in Thailand

พื้นที่สนทนาและพัฒนาเยาวชนเพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคมในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

 

เตรียมความพร้อมสำหรับผู้เข้าร่วมในแต่ละภูมิภาค

ทีมงาน Youth Co:Lab และผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมทางสังคมเดินทางไปในภูมิภาคต่างๆ ระยะเวลาภูมิภาคละ 1 วัน เพื่อให้คำปรึกษาและเตรียมความพร้อมกับผู้ร่วมโครงการ

ภาคกลาง - กรุงเทพฯ: 5 ตุลาคม 2560

ภาคเหนือ - เชียงใหม่: 10 ตุลาคม 2560

ภาคใต้ - สงขลา: 16 ตุลาคม 2560

ตุลาคม

เข้าใจ Social Innovation Ecosystem ในประเทศไทย

ยาวชนผู้ประกอบการสังคม หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนา ecosystem ของนวัตกรรมเพื่อสังคมในประเทศไทย

  

13

พฤศจิกายน

 

บ่มเพาะไอเดีย

เข้าร่วมเวิร์คช็อปซึ่งถูกจัดขึ้นเป็นพิเศษให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งการ Forming for Impact  สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังอยู่ในระยะเริ่มต้นและ การ Investing for Impact สำหรับผู้ที่พร้อมจะขยายตลาดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมของแต่ละทีม และเตรียมพร้อมสำหรับการนำเสนอในวันรุ่งขึ้น

14-15

พฤศจิกายน

 

Social Innovation Challenge

ผู้เข้าร่วมโครงการนำเสนอโครงการทางสังคมที่ได้พัฒนาจากการเวิร์คช็อปที่ผ่านมาเพื่อค้นหาผู้ที่จะเข้ามาสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านการให้ความรู้ หรือการร่วมลงทุนเพื่อให้นวัตกรรมทางสังคมของของตนก้าวสู่ขั้นต่อไป พร้อมลุ้นรับรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนต่างๆมากมาย

16

พฤศจิกายน