Background.png

Youth Co:Lab 2020

Youth for COVID Recovery

 

 

"ฟื้นฟูสังคมหลังโรคระบาดโควิด-19"

 

โควิดไม่ใช่ภัยอันตรายต่อสุขภาพร่างกายเท่านั้น

แต่ยังส่งผลต่อเยาวชนในด้านต่างๆ ซึ่งโดยปัญหาสังคม

ที่มีผลกระทบต่อเยาวชนอยู่แล้วให้ปรากฏชัดเจนมากขึ้น

scroll down

 

มาร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

สร้างสรรค์

ออกแบบ ทดลอง

ทดสอบ วางแผน

เชื่อมต่อ

นำเสนอ พบปะและรับการสนับสนุน จากที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุนชั้นนำ

พัฒนาศักยภาพ

ในการเป็นผู้ประกอบการสังคมที่มีประสิทธิภาพ

ร่วมมือ

ช่วยกันพัฒนาโลกที่ยั่งยืน

Screenshot 2020-07-17 11.54.30.png

Youth for COVID Recovery

"ฟื้นฟูสังคมหลังโรคระบาดโควิด-19"

 

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

เปิดรับสมัคร

ส่งใบสมัคร

วันนี้ -  31 สิงหาคม 2563

ประกาศผล

ทีมผู้เข้ารอบจากทั่วประเทศ

 

5  กันยายน 2563

Youth Co:Lab

Online Call

ปรึกษาในเชิงประเด็นที่ต้องการแก้ไข    

 

10 - 20 กันยายน 2563

Youth Co:Lab

Online Social

Innovation Workshop

26 กันยายน และ  

3, 10, 17 ตุลาคม 2563

Youth Co:Lab

นำเสนอโครงการเพื่อรับทุนทดลองโครงการ

31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563

 ช่วงทดลองโครงการเพื่อพัฒนาแผนในระยะยาว

 

พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564

นำเสนอโครงการเพื่อรับทุนตั้งต้นธุรกิจ

25 มกราคม 2564

UNDP Day2 - 225.jpg

หากคุณหรือทีมของคุณเป็นคนที่

ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมในทางที่ดีขึ้น

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในนวัตกรรมใหม่ๆ

เป็นผู้ประกอบการทางสังคมหรือนักพัฒนาที่กำลังทำงานเพื่อสังคม

สนับสนุนเป้าหมาย SDGs

ทีม 3 - 4 คน อายุระหว่าง 18 - 29 ปี

และอาศัยอยู่ในประเทศไทย

 

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

- 1 - 

Untitled-20-01.png

แบบนำเสนอโครงการ

  ดูรายละเอียดแนวทางสำหรับ

แบบนำเสนอโครงการที่นี่!

*อัพโหลดและแนบลิงค์มา

ในใบสมัคร

- 2- 

คลิปวิดีโอ

ถ่ายวิดีโอแนะนำทีมและโครงการที่ต้องการนำเสนอแบบสร้างสรรค์ ความยาวไม่เกิน 1 นาที

*อัพโหลดและแนบลิงค์มา

ในใบสมัคร

- 3 - 

Untitled-20-03.png

ส่งใบสมัคร

กรอกรายละเอียดในใบสมัคร

กรุณาเช็คข้อมูลรายละเอียดให้เรียบร้อย พร้อมแนบลิงค์แบบนำเสนอโครงการและคลิปวิดีโอ

เกณฑ์การตัดสิน

20%

วิธีการ (Solution)

พูดถึงการแก้ปัญหาสังคมที่มีเป้าหมายชัดเจน เคารพสิทธิมนุษยชนและมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์

20%

ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

ไอเดียใหม่ๆที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการผลิตอย่างคุ้มค่าและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

20%

ความเป็นไปได้ (Feasibility)

มีความเป็นไปได้และสามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงการตลาด

20%

ความยั่งยืน (Sustainability)

ความสามารถในการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการเงิน

20%

ศักยภาพในการเติบโต (Scalability)

ศักยภาพในการพัฒนาและเติบโตเพื่อสร้างผลกระทบทางบวกให้สังคม

เงินสนับสนุน

โอกาสในการรับทุนสนับสนุนโครงการถึง 2 ต่อ!

รอบบ่มเพาะไอเดีย

กันยายน - ตุลาคม

10

ทีม

จะได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการ Youth Co:Lab 2020

รอบรับทุนทดสอบไอเดีย

พฤศจิกายน - มกราคม

5

ทีม

จะได้รับเงินสนับสนุนในการทดลองโครงการจำนวน 30,000 บาท

รอบรับทุนตั้งต้นธุรกิจ

กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม

2

ทีม

จะได้รับเงินสนับสนุนในการตั้งต้นธุรกิจจำนวน 100,000 บาท

และโอกาสในการเชื่อมต่อกับผู้สนับสนุนอีกมากมาย

*ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรจาก UNDP

Footage.png
  • Facebook - White Circle

© 2020 Youth Co:Lab Thailand. All Rights Reserved.