Youth Co:Lab 2019

Respect Differences

Embrace Diversity

เคารพความแตกต่าง เปิดรับความหลากหลาย

scroll down

 

มาร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

สร้างสรรค์

ออกแบบ ทดลอง

ทดสอบ วางแผน

เชื่อมต่อ

นำเสนอ พบปะและรับการสนับสนุน จากที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุนชั้นนำ

พัฒนาศักยภาพ

ในการเป็นผู้ประกอบการสังคมที่มีประสิทธิภาพ

ร่วมมือ

ช่วยกันพัฒนาโลกที่ยั่งยืน

Respect Differences

Embrace Diversity

เคารพความแตกต่าง เปิดรับความหลากหลาย

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

เปิดรับสมัคร

ส่งใบสมัคร

วันนี้ -  30 กันยายน 2562

ขยายเวลารับสมัคร

ถึง 4 ตุลาคม 2562

ประกาศผล

ทีมผู้เข้ารอบจากทั่วประเทศ

 

7 ตุลาคม 2562

Youth Co:Lab

Networking

ทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้

 

1 พฤศจิกายน 2562

Youth Co:Lab

บ่มเพาะไอเดีย

ร่วมเวิร์กชอปกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อการพัฒนาต่อยอดไอเดีย

2 - 3 พฤศจิกายน 2562

Youth Co:Lab

นำเสนอและ

ประกาศรางวัล

การประมูลไอเดียเพื่อค้นหาผู้สนับสนุน

3 พฤศจิกายน 2562

(ภาคบ่าย)

 เรียนรู้การประเมินผล

ทางสังคม

ผู้ชนะเข้าร่วมเวิร์คช็อปเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทางสังคมกับ ChangeFusion

 

ธันวาคม

ติดตามผล

ติดตามการนำผลไปปฏิบัติจริงเป็นเวลา 6 เดือน

มกราคม - มิถุนายน 2563

หากคุณหรือทีมของคุณเป็นคนที่

ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมในทางที่ดีขึ้น

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในนวัตกรรมใหม่ๆ

เป็นผู้ประกอบการทางสังคมหรือนักพัฒนาที่กำลังทำงานเพื่อสังคม

สนับสนุนเป้าหมาย SDGs

ทีม 3 - 4 คน อายุระหว่าง 18 - 29 ปี

และอาศัยอยู่ในประเทศไทย

 

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

- 1 - 

Untitled-20-01.png

แบบนำเสนอโครงการ

  ดูรายละเอียดแนวทางสำหรับ

แบบนำเสนอโครงการที่นี่!

*อัพโหลดและแนบลิงค์มา

ในใบสมัคร

- 2- 

คลิปวิดีโอ

ถ่ายวิดีโอแนะนำทีมและโครงการที่ต้องการนำเสนอแบบสร้างสรรค์ ความยาวไม่เกิน 1 นาที

*อัพโหลดและแนบลิงค์มา

ในใบสมัคร

- 3 - 

Untitled-20-03.png

ส่งใบสมัคร

กรอกรายละเอียดในใบสมัคร

กรุณาเช็คข้อมูลรายละเอียดให้เรียบร้อย พร้อมแนบลิงค์แบบนำเสนอโครงการและคลิปวิดีโอ

*ขยายเวลารับสมัคร - 4 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59

*องค์กรจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาร่วมงานที่กรุงเทพฯ พร้อมทั้งที่พักและอาหารตลอด 3 วัน

เกณฑ์การตัดสิน

20%

วิธีการ (Solution)

พูดถึงการแก้ปัญหาสังคมที่มีเป้าหมายชัดเจน เคารพสิทธิมนุษยชนและมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์

20%

ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

ไอเดียใหม่ๆที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการผลิตอย่างคุ้มค่าและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

20%

ความเป็นไปได้ (Feasibility)

มีความเป็นไปได้และสามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงการตลาด

20%

ความยั่งยืน (Sustainability)

ความสามารถในการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการเงิน

20%

ศักยภาพในการเติบโต (Scalability)

ศักยภาพในการพัฒนาและเติบโตเพื่อสร้างผลกระทบทางบวกให้สังคม

รางวัล

รางวัลที่

 - 1 - 

100,000

บาท

รางวัลที่

 - 2 - 

60,000

บาท

รางวัลที่

 - 3 - 

40,000

บาท

และโอกาสในการเขื่อมต่อกับผู้สนับสนุนอีกมากมาย

*ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรจาก UNDP

  • Facebook - White Circle

© 2019 Youth Co:Lab Thailand. All Rights Reserved.